Media Type: Program

Event: 47th Daytona 500

Date: February 20, 2005

Track: Daytona International Speedway

Winner: Jeff Gordon

Notes: None.

Related:

2005 Daytona 500