Media Type: Program

Event: 41st Daytona 500

Date: February 14, 1999

Track: Daytona International Speedway

Winner: Jeff Gordon

Notes: None.

Related:

1999 Daytona 500