Media Type: Program

Event: 39th Daytona 500

Date: February 16, 1997

Track: Daytona International Speedway

Winner: Jeff Gordon

Notes: None.

Related:

1997 Daytona 500