Media Type: Program

Event: 34th Daytona 500

Date: February 16, 1992

Track: Daytona International Speedway

Winner: Davey Allison

Notes: None.

Related:

1992 Daytona 500