Media Type: Program

Event: 29th Daytona 500

Date: February 15, 1987

Track: Daytona International Speedway

Winner: Bill Elliott

Notes: None.

Related:

1987 Daytona 500