Media Type: Program

Event: 28th Daytona 500

Date: February 16, 1986

Track: Daytona International Speedway

Winner: Geoff Bodine

Notes: None.

Related:

1986 Daytona 500