Media Type: Program

Event: 27th Daytona 500

Date: February 17, 1985

Track: Daytona International Speedway

Winner: Bill Elliott

Notes: None.

Related:

1985 Daytona 500