Media Type: Program

Event: 17th Daytona 500

Date: February 16, 1975

Track: Daytona International Speedway

Winner: Benny Parsons

Notes: None.

Related:

1975 Daytona 500