Media Type: Program

Event: 14th Daytona 500

Date: February 20, 1972

Track: Daytona International Speedway

Winner: A.J. Foyt

Notes: None.

Related:

1972 Daytona 500